Ini masih hari Senin.
Doakan saya sanggup menyelesaikan 10 tugas dalam seminggu.
Berdoa, mulai.

*pingsan di tempat*

Advertisements